EMA VELD

TECHNO :: DEEP :: RAW :: DRIVING :: BREAKS :: ELECTRO :: MINIMAL :: AMBIENT

Ema Veld objavila čaro underground elektroniky v neskoršom veku, o to viac ju to pohltilo. Hudbu miluje celý život, v detstve hrávala na klavíri. Ovplyvnená klasickou hudbou a rôznymi hudobnými štýlmi je jej záber v elektronike široký. Od ambientu, minimalu, deep housu či elektra, až po klubové techno, ktorému sa snaží dať svoju vlastnú víziu. Tak v house ako i v techne sa rada ponára do hlbokých nálad. Inklinuje k pomalšiemu tempu, no keď je treba, ľahko vás stiahne do rýchlych tanečných polôh. V techne vás okrem deep soundu vie strhnúť surovosťou až dekadenciou, zaujať bizarnými prvkami, až vás nakoniec uvoľní porciou ľahkosti, groovu či elegancie. V jej setoch vačšinou nájdete vopred premyslený príbeh, rada sa hrá a vytvára rôzne atmosfery. Miluje, keď je muzika inteligentná, nepredvídateľná a obohacujúca ľudské zmysly.

Ema Veld discovered the magic of underground electronic music at a later age, and it absorbed her all the more. She has loved music all her life, she played the piano as a child. Influenced by classical music and various musical styles, her scope in electronic music is wide. From ambient, minimal, deep house or electro, to club techno, in which she tries to share her own vision. You will surely dive in deep moods in her sets. She inclines to downtempo, but when needed, she easily pulls you into high speed dance positions. In techno, apart from deep sound, she likes to carry you away with rawness and even decadence, captivate you with bizarre elements, until finally you will be relaxed by a portion of lightness, groove or elegance. In her sets you will typically find a pre-meditated story as she indulges in creating various atmospheres. She loves when music is intelligent, unpredictable and enriching human senses.