O nás / About us

Koncept PLAY. vznikol v Žiline začiatkom roka 2018 ako pravidelná vinylová klubovka v štýloch house, techno, elektro. Od roku 2019 sa značka vďaka PLAY. eventom v Čadci dostala do regionálneho povedomia a neskôr získala celonárodný charakter tým, že sa začala objavovať v kluboch po celom Slovensku. PLAY. je predovšetkým event, ktorý sa orientuje na kvalitnú undegroundovú elektronickú hudbu. Nájdete ho väčšinou v intímnych klubových priestoroch, kde si okrem rezidentných djov pozývame aj domácich a zahraničných hostí. V časoch covidových vznikla séria PLAY. podcastov a videosetov, ktorých tvorcovia sú nám hudobne blízki. 

PLAY. funguje aj ako kolektív podobne hudobne zameraných DJov, ktorých nájdete v BOOKING. Okrem organizovania eventov ponúkame aj prenájom zvukovej a DJskej techniky v PLAY. RENTAL.

The concept of PLAY. started in Zilina in the beginning of 2018 as a regular vinyl clubbing event in the styles of house, techno, electro. From 2019, thanks to the PLAY. events in Cadca, the brand gained regional awareness and later acquired a national character by appearing in clubs all over Slovakia. PLAY. is primarily an event focused on high quality underground electronic music. You can find it mostly in intimate club spaces, where next to resident DJs we also invite domestic and foreign guests. In the times of covid, the PLAY. podcasts and video sets series were started, whose creators are musically close to us.

PLAY. also functions as a collective of DJs with a similar musical focus, which you can find in BOOKING. In addition to organizing events, we also offer rental of sound and DJ equipment at PLAY. RENTAL.

News

BOOKING

Marosh

TECHNO :: DRIVING :: RAW :: MINIMAL :: DEEP

DJ, promotér, booking agent a zakladateľ značky PLAY., ktorý sa tanečnému undergroundu venuje od roku 1998. Pôsobil aj ako programový manager v žilinskom klube Guru, spolupracoval na eventoch Reaction Control, klubNACHT a medzi jeho vlastné promotérske počiny a projekty patria ElechtroChatowica, Restart,Technozhluk či FOUR. Okrem domáceho regiónu ste ho mohli napríklad v Prahe, Brne, Bratislave, Košiciach ale aj v Londýne. Marosh ponúka fresh peak club techno sound tak pre intímne priestory ako aj pre veľké pódia, no rovnako rád sa ponára do minimal či deep soundu. Vydal tiež niekoľko EP prevažne v digitálnej podobe.

DJ, promoter, booking agent and founder of the brand PLAY., who has been dedicated to the dance underground since 1998. He also worked as a program manager in the Žilina club Guru, collaborated on events Reaction Control, klubNACHT, and his own promotional efforts and projects include ElechtroChatowica, Restart ,Technozhluk or FOUR.  Besides his home ground you could hear him, for example, in Prague, Brno, Bratislava, Košice, but also in London. Marosh offers a fresh peak club techno sound suitable for more intimate spaces as well as big stages, but he as much likes to dive into minimal or deep sound. He has also released several EPs mostly in digital format.

EMA VELD

TECHNO :: DRIVING:: RAW :: BREAKS :: ELECTRO :: DEEP :: MINIMAL :: AMBIENT :: ATMOSPHERIC

Ema Veld objavila čaro underground elektroniky v neskoršom veku, o to viac ju to pohltilo. Hudbu miluje celý život, v detstve hrávala na klavíri. Ovplyvnená klasickou hudbou a rôznymi hudobnými štýlmi je jej záber v elektronike široký. Od ambientu, minimalu, deep housu či elektra, až po klubové techno, ktorému sa snaží dať svoju vlastnú víziu. Inklinuje k pomalšiemu tempu, no keď je treba, ľahko vás stiahne do rýchlych tanečných polôh. V techne vás strhne surovosťou až dekadenciou, zaujme neštandardnými bizarnými prvkami, až vás nakoniec uvoľní porciou ľahkosti, groovu či elegancie. V jej setoch vačšinou nájdete vopred premyslený príbeh, rada sa hrá a vytvára rôzne atmosfery. Miluje, keď je muzika inteligentná, nepredvídateľná a obohacujúca ľudské zmysly. 

Ema Veld discovered the magic of underground electronic music at a later age, and it absorbed her all the more. She has loved music all her life, she played the piano as a child. Influenced by classical music and various musical styles, her scope in electronic music is wide. From ambient, minimal, deep house or electro, to club techno, in which she tries to share her own vision. She inclines to downtempo, but when needed, she easily pulls you into high speed dance positions. In techno, she will carry you away with rawness and even decadence, captivate you with non-standard bizarre elements, until finally you will be relaxed by a portion of lightness, groove or elegance. In her sets you will typically find a pre-meditated story, she likes to play and create various atmospheres. She loves when music is intelligent, unpredictable and enriching human senses.

SAMOTAR

TECHNO :: DRIVING :: GROOVY :: ELECTRO

Samotár je techno mág z Bratislavy s jedinečným vkusom a citom pre muziku. Ovplyvnený hudobným vzdelaním a niekoľkoročným hraním na gitaru a basgitaru je azda aj vďaka tomu jedným z mála DJov, ktorí sa môžu prezentovať veľmi zrelou selekciou a talentom už od mladého veku. V techne preferuje rýchlejšie tempo, má schopnosť strhnúť svoje publikum do tanečného víru a nepustiť ho z parketu. Vie sa však ponoriť aj do pomalších elektro vôd, ktorými ulahodí aj náročným poslucháčom.

Samotár is a techno magician from Bratislava with a unique taste and feeling for music. Influenced by his musical education and several years of playing guitar and bass, he is perhaps one of the few DJs who can present himself with a very mature selection and talent from a young age. In techno, he prefers a faster tempo, he has the ability to drag his audience into a dance vortex and not let them off the floor. However, he can also immerse himself in slower electro waters, with which he will please even demanding listeners.

KRPKS

DEEP TECHNO :: DRIVING :: MINIMAL :: DEEP HOUSE 

KRPKS je nové DJské meno v regióne Poprad, za ktorým sa skrýva dlhoročný milovník elektronickej hudby a podporovateľ lokálnej scény s vášňou pre minimal, deep house a techno. Patrí do kategórie post covid djs, ktorý sa k nášmu kolektívu PLAY. oficiálne pripojil v roku 2022. Na tanečnom parkete vás určite dostane jeho nadšenie pre deep sound rôznych podôb.

KRPKS is a new DJ name in the Poprad region, behind which stands a long-time lover of electronic music and supporter of the local scene with a passion for minimal, deep house and techno. He belongs to the category of post covid djs, who officially joined our PLAY. collective  in 2022. You will definitely get hooked on the dancefloor by his enthusiasm for deep sounds of different forms.

Kedy – Kde?

Trojkráľová PLAY. ponúkne pestrú paletu klubovej tanečnej elektroniky.
Zahrajú:
2100 STONYdj
2400 Derma (special dj set)
0130 Ema Veld
0300 Marosh
Vstup: 3€
Štefánska groovy PLAY. v klube Switch Tatranská Lomnica.
Time table:
2200 Sativ
2330 RawNo!r
0100 Marosh
0230 Ema Veld

Stretnime sa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magus.

Kontakt