Marosh

TECHNO :: DRIVING :: RAW :: MINIMAL :: DEEP

MAROSH [PLAY.] – DJ, promoter a zakladateľ značky PLAY., ktorý je verný tanečnej undergroundovej scéne od roku 1998. Okrem toho pracoval ako programový manažér v klube Guru v Žiline, spolupracoval na podujatiach ako Reaction Control, klubNACHT, a medzi jeho vlastné promočné aktivity a projekty patria Restart, Technozhluk a FOUR. Okrem svojho domáceho regiónu sa predstavil v niekoľkých známych kluboch v Prahe, Brne, Wroclawi, Krakove a dokonca aj v Londýne. Marosh ponúka čerstvý klubový techno zvuk pre intímne priestory aj veľké pódiá, ale tiež sa rád ponára do minimal alebo deep soundu.

MAROSH [PLAY.] – DJ, promoter, and founder of the brand PLAY., who has been dedicated to the dance underground scene since 1998. He has also worked as a program manager at the Guru club in Žilina, collaborated on events such as Reaction Control, klubNACHT, and among his own promotional activities and projects are Restart, Technozhluk, and FOUR. In addition to his domestic region, he has been heard in several well-known clubs in Prague, Brno, Wroclaw, Krakow, and even in London. Marosh offers fresh peak club techno sound for both intimate spaces and large stages, but he also enjoys diving into minimal or deep sounds.