Marosh

TECHNO :: DRIVING :: RAW :: MINIMAL :: DEEP

DJ, promotér a zakladateľ značky PLAY., ktorý sa tanečnému undergroundu venuje od roku 1998. Pôsobil aj ako programový manager v žilinskom klube Guru, spolupracoval na eventoch Reaction Control, klubNACHT a medzi jeho vlastné promotérske počiny a projekty patria ElechtroChatowica, Restart,Technozhluk či FOUR. Okrem domáceho regiónu ste ho mohli počuť vo viacerých známych kluboch v Česku, Poľsku ale napríklad aj v Londýne. Marosh ponúka fresh peak club techno sound tak pre intímne priestory ako aj pre veľké pódia, no rovnako rád sa ponára do minimal či deep soundu.

DJ, promoter and founder of the brand PLAY., who has been dedicated to the dance underground since 1998. He also worked as a program manager in the Žilina club Guru, collaborated on events Reaction Control, klubNACHT, and his own promotional efforts and projects include ElechtroChatowica, Restart ,Technozhluk or FOUR.  Besides his home ground you could hear him in several well-known clubs in Czechia, but also in Poland or London. Marosh offers a fresh peak club techno sound suitable for more intimate spaces as well as big stages, but he as much likes to dive into minimal or deep sound.