SAMOTAR

TECHNO :: DRIVING :: GROOVY :: ELECTRO

Samotár je techno mág z Bratislavy s jedinečným vkusom a citom pre muziku. Ovplyvnený hudobným vzdelaním a niekoľkoročným hraním na gitaru a basgitaru je azda aj vďaka tomu jedným z mála DJov, ktorí sa môžu prezentovať veľmi zrelou selekciou a talentom už od mladého veku. V techne preferuje rýchlejšie tempo, má schopnosť strhnúť svoje publikum do tanečného víru a nepustiť ho z parketu. Vie sa však ponoriť aj do pomalších elektro vôd, ktorými ulahodí aj náročným poslucháčom.

Samotár is a techno magician from Bratislava with a unique taste and feeling for music. Influenced by his musical education and several years of playing guitar and bass, he is perhaps one of the few DJs who can present himself with a very mature selection and talent from a young age. In techno, he prefers a faster tempo, he has the ability to drag his audience into a dance vortex and not let them off the floor. However, he can also immerse himself in slower electro waters, with which he will please even demanding listeners.