PLAY. Podcast 060 – Miguel

Miguel začal svoju kariéru ako dídžej v roku 1995, keď mal len 15 rokov. Vtedy ešte hrával hlavne komerčnú hudbu v malých kluboch v Bratislave.
Postupne sa však začal zaujímať o nové hudobné trendy a štýly, ktoré sa objavovali na svetovej scéne. Začal sa venovať štýlom ako sú ro-minimal, micro house, minimal house, deep house a dub techno, ktoré sú charakteristické svojou minimalizmom, subtilnosťou a sofistikovanosťou. Tieto štýly si vyžadujú veľkú citlivosť a precíznosť pri mixovaní a prechodoch medzi skladbami. Miguel si osvojil tieto zručnosti a stal sa majstrom týchto žánrov. Elektronickej hudbe sa venuje už viac ako 20 rokov a má za sebou množstvo vystúpení v rôznych kluboch po Slovensku. Miluje hudbu a chce ju zdieľať so svojimi fanúšikmi.

EN:
Miguel started his career as a DJ in 1995 when he was only 15 years old. At that time he mainly played commercial music in small clubs in Bratislava.
Gradually, however, he became interested in new musical trends and styles that appeared on the world stage. He began to devote himself to styles such as ro-minimal, micro house, minimal house, deep house and dub techno which are characterized by their minimalism, subtlety and sophistication. These styles require great sensitivity and precision when mixing and transitioning between tracks. Miguel mastered these skills and became a master of these genres. He has been involved in electronic music for more than 20 years and has performed many times in various clubs around Slovakia. He loves music and wants to share it with his fans.

NEWS