PHOTO: Techno na Stanici: PLAY. 26.1.2024

Pár momentov a skvelého “vajbu” z uplynulého piatku na Stanici Žilina-Zariečie.
Ďakujeme všetkým tanečníkom za skvelú atmosféru a tiež našej hosťke Vi a domácim Derma&Marosh za úžasnú selekciu.
Some moments and great vibes from last Friday night at Stanica Žilina-Záriečie
Thanks to all dancers for a great atmosphere as well as our guests Vi and Derma&Marosh for the amazing selection.

Link to the PhotoReport 

NEWS