PLAY. Podcast 064 – Vi

Sme veľmi radi, že Vám v našom ďalšom podcaste môžeme prezentovať našu milú priateľku z Vroclavi – Vi – rezidentku klubu Ciało, členku kolektívu SLAP a od roku 2022 hostiteľku eventu AURA. Vi predstavila svoju selekciu v mnohých významných kluboch a na festivaloch v Poľsku, taktiež na známych miestach ako Tresor a HÖR v Berlíne, ale vystupovala už aj na Slovensku a v Českej republike. Vi je v hudbe neustále otvorená a hľadá v nej to, čo najviac ovplyvňuje emócie, a preto tiež považuje elektronickú hudbu za najlepšiu terapiu. Zameriava sa na deep, raw techno, no napriek tomu sa nebojí vyhrať so štylistikou a svoje klubové sety odvážne nazýva eklektickými. V selekcii Vi hľadá podnety, ktoré hypnotické balady premenia na rýchly, cválajúci groove.
EN
With our next podcast we are happy to present our dear friend from Wroclaw – Vi – resident of the Ciało club, member of SLAP collective. From 2022 AURA event host. Vi presented her selections in many important clubs and festivals in Poland and also as legendary Tresor; HÖR, Berlin, as well as in Slovakia and the Czech Republic. Based on constant openness and searching in music for what most affects emotions, Vi treats electronic music as the best therapy. She focuses on deep, raw techno but nevertheless not afraid to play with the stylistics and boldly calls her club sets eclectic. In selection Vi looks for stimuli that they transform spatial ballads into a fast, galloping groove.

NEWS