PHOTO: FUGA 29.9.2023

Zopár momentov z uplynulej PLAY. Fuga, kde sme hostili dj/producentku Isabel Soto, nášho priateľa canis:minor z Poľska a bratislavskú mladú krv Majsko, ktorých skvelo dopĺňala naša rezidentka Ema Veld.

A few moments from the past PLAY. Fuga, where we hosted dj/producer Isabel Soto, our friend canis:minor from Poland and Bratislava young blood Majsko, who were complemented by our resident Ema Veld.

NEWS